Elevii pot rasufla linistiti! Rezultatele simularilor pentru BAC 2014 nu vor fi trecute in catalog, nici publicate pe edu.ro

În conformitate cu recomandările Ministerului Educaţiei, rezultatele obţinute în cadrul sesiunii de simulare pentru BAC 2014 nu vor fi trecute în catalog, nici publicate pe platforma edu.ro. Afişarea rezultatelor urmează a avea loc vineri, 14 martie.

Potrivit edu.ro, rezultatele obţinute de elevi nu se consemnează în catalog, lucrările urmând să fie analizate la clasă cu fiecare elev în parte, pentru ca aceştia să înţeleagă cum trebuie să se pregătească în continuare pentru examenul de BAC 2014 pe care îl vor susţine în vară. Pe lângă discuţiile individuale cu elevii, vor avea loc şi dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.

AFISARE REZULTATE BACALAUREAT

Spre deosebire de simulare, notele obţinute la examenul de BAC 2014 vor conta, deoarece, în baza mediei obţinute, elevii vor promova sau nu examenul de bacalaureat 2014. Pentru a promova examenul de bacalaureat, absolvenţii de liceu trebuie să obţină minim nota 5 la toate cele trei probe scrise, iar media lor finală să fie minim 6. Pentru probele orale, elevii vor primi calificative.

Mai mult decât atât, notele obţinute la examanul de BAC 2014 din vară vor conta pentru admiterea la facultate, în condiţiile în care la multe universităţi intrarea se face pe bază de dosar, iar media de la bacalaureat are o pondere importantă.

CALENDAR BACALAUREAT 2014 – sesiunea Iunie-Iulie

26 – 30 mai – Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen;

30 mai – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a;

10 – 12 iunie – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

1 – 13 iunie – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

16 – 20 iunie – Evaluarea competenţelor digitale – proba D;

23 – 27 iunie – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C;

30 iunie – Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă;

1 iulie – Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă;

2 iulie – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă;

4 iulie – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă;

7 iulie – Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00);

7 iulie – Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00);

8 -10 iulie – Rezolvarea contestaţiilor;

11 iulie – Afişarea rezultatelor finale