In judetul Suceava sunt atestate 126 de produse traditionale

O informare privind agricultura ecologică şi produsele tradiţionale din judeţ a fost prezentată, vineri, de către şeful Direcţiei Agricole Suceava, Vasile Schipor, în şedinţa Colegiului Prefectural Suceava.

El a arătat că, potrivit statisticii naţionale privind numărul operatorilor înscrişi în agricultura ecologică în  perioada 2007 – 2013, judeţul Suceava deţine  primul loc, cei mai mulţi operatori fiind înregistraţi în anii  2011 şi 2012  când numărul celor înscrişi a fost de 3.188 şi, respectiv, 4.358  de operatori. „Analizând   dinamica  operatorilor  înregistraţi în agricultura ecologică a judeţului  Suceava  în perioada  2007  –  2013, reiese că  an de an numărul  operatorilor din acest domeniu  a crescut şi chiar dacă în anul  2013 au fost înregistraţi  2006  operatori, comparativ cu situaţia din  celelalte judeţe suntem tot pe primul loc”, a explicat Schipor.

produs in bucovina 2011

Şeful Direcţiei Agricole Suceava a precizat că în 2013 erau înregistrate în sistemul de agricultură ecologică 17.300 de hectare de suprafeţe de teren, 15.730 de bovine, din care 7.800 de vaci de lapte, şi 45 de apicultori cu 5.486 familii de albine certificate ecologic. „Putem  aprecia  că  în judeţul Suceava , gospodărirea ecologică a fondului pastoral montan este o premisă sigură de realizare a unor produse de origine animală ecosanogene , de conservare a biodiversităţii şi de dezvoltare durabilă a satului bucovinean”, a mai declarat Schipor.

El a arătat că în ceea ce priveşte activitatea în domeniul produselor  tradiţionale, judeţul  Suceava este caracterizat de vechi tradiţii în ceea ce priveşte creşterea animalelor cu preponderenţă  a  bovinelor şi ovinelor, apicultură, cultivarea  cartofului, porumbului, legumelor şi fructelor, precum şi de valorificarea fructelor de pădure .

El a menţionat că situaţia  produselor  tradiţionale  atestate în  judeţul  Suceava în  perioada 2005 – 2013 au fost 35 de procesatori cu 126 de produse atestate, din care 87  sunt la produse din carne şi 35  la  cele din lapte.

Potrivit lui Schipor, din cei 35 de procesatori de produse tradiţionale atestate mai funcţionează 25, din care 13  în domeniul prelucrării laptelui, 11 în cel de procesare a cărnii şi peştelui şi unul în domeniul fabricării berii. „Această  situaţie   se  datorează  în  bună  parte  mediului concurenţial  existent , exigenţelor  noilor reglementări în ce priveşte  modul  de  atestare, măsură  luată  ca urmare a apariţiei  unor produse care erau comercializate ca produse tradiţionale, dar nu întruneau  criteriile  şi cerinţele  unor astfel  de produse , cât şi  lipsei de  reprezentare  unitară a intereselor  acestor  producători în relaţiile de piaţă şi cele cu instituţiile  abilitate din acest domeniu”, precizează directorul Direcţiei Agricole Suceava.

 Vasile Schipor a adăugat că în vederea reprezentării unitare a intereselor  producătorilor  de  produse tradiţionale atestate din judeţ în relaţiile cu autorităţile s-a înfiinţat Asociaţia  Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ţărăneşti „La Baciu” din  Bucovina, cu  sediul în comuna  Fundu  Moldovei, asociaţie  care  va sprijini  activitatea  membrilor  săi  inclusiv în  desfacerea produselor, accesarea de fonduri şi realizarea de proiecte  finanţate din fonduri europene sau de la bugetul de stat, destinate dezvoltării  activităţii  şi creşterii competitivităţii pe piaţa internă şi la export.