Simpozion prilejuit de aniversarea a 500 de ani de la atestarea documentară a satului Soloneț

La școala „I.V.Rachieru” din satul Soloneț, comuna Todirești,  a avut loc, luni, 16 ianuarie a.c., un simpozion organizat cu prilejul aniversării a 500 de ani de la atestarea satului Soloneț, așa cum rezultă și din documentele prezentate în monografia lansată recent de domnul Petrea Tabarcea „SOLONEȚ – un sat din Bucovina – istorie, oameni și locuri”.

Desigur, existența satului Soloneț este mult mai veche, dar fără precizarea numelui, cum este și actul de la Ștefan cel Mare din 15 martie 1490 privind „biserica pe Soloneț la Vlad Negrul”.

La 17 ianuarie 1517, voievodul Bogdan al III-lea confirma cumpărarea de către portarul de Suceava Luca Arbure de la o familie de boieri localnici „a satului Soloneț pe râul Soloneț cu mori”, precizând că anterior satul a aparținut tatălui său Ștefan cel Mare și înaintașilor, foarte probabil încă din vremea lui Alexandru cel Bun.

Cuvântul de deschidere a aparținut primarului Vasile Avram, apoi doamnei director coordonator Lăcrămioara Cocîrlă, fiecare dintre ei înmânând fiilor satului frumoase diplome din partea primăriei și respectiv a școlii.

Ideea organizării simpozionului a aparținut preotului parohului Vasile Grigorean care împreună cu profesorul coordinator, doamna Rodica Mureșan și autorul monografiei, Petrea Tabarcea, au reușit să mobilizeze fiii satului la această frumoasă aniversare, toți trei rostind cuvinte legate de istoria, biserica și școala din Soloneț, de apreciere la adresa înaintașilor satului, cum ar fi cantorul Constantin Milici, primarul Epifanie Grosu, învățătorul emerit I.V.Rachieru, dar și a unor fii ai satului care nu au putut fi la simpozion: profesorul universitar emerit Ilie Turculeț de la Iași și profesorul universitar  prorector Dinu Rachieru din Timișoara.

În continuare au prezentat lucrări fiii satului: doamna prodecan, conferențiar universitar  doctor Daniela Petroșel,  profesor universitar doctor Dan Laurențiu Milici, ambii de la USV, dr. Grigore Crăciunescu, fost deputat în Parlamentul României, vicepreședintele Curții de Apel Suceava   jud. Cristinel Grosu, ing. Niculai Bosancu, consilier județean, notar Niculai Rotar și Nicușor Grigorean ca invitați, dar și profesori și învățători de la școala din Soloneț: fostul director coord. Mihai Bocancea, prof. Rodica Mureșan, Mihai-Paul Teodorescu, Veronica Cioată, Rodica Grigorean, Maria Luchian, Lăcrămioara Tipa, Ioana Grigorean, Liliana Ungureanu și Lăcrămioara Grosu.

Manifestarea s-a încheiat cu un frumos program artistic sub coordonarea neobosiților învățători Doru Luchian și Gheorghe Seserman – cuprinzând obiceiuri străvechi de pe valea Solonețului și al minunaților copii ai școlii, viitorii oameni de nădejde ai satului (Prof.înv.primar Lidia Loredana Seserman)