IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, arunca cu acuze

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a împărţit preoţilor suceveni broşuri, cu precizarea ca acestea să fie distribuie în judeţ, „oamenilor cu minte”, cadre didactice, primari, consilieri, nu enoriaşilor de rând, în paginile cărora IPS Pimen îşi prezintă propriul punct de vedere privind retrocedarea fondului bisericesc, tergiversarea acestuia, frânturi de declaraţii scose din context, şi hotărâri judecătoreşti favorabile. Mizând pe naivitatea cititorilor, IPS Pimen spune în „Cuvântul înainte” că insistenţa cu care solicită retrocedarea Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei se datorează faptului că veniturile acestor bunuri sunt destinate celor aflaţi în lipsuri materiale.

„Între aceştia se înscriu şi vechile biserici din mănăstiri şi parohiile declarate monumente istorice, valori de patrimoniu, pe care le-am asemănat cu nişte bătrâni bolnavi şi bandajaţi care au nevoie de o îngrijire permanentă şi costisitoare”, scrie arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, care precizează că tergiversarea şi refuzul retrocedării se datorează înstrăinării oamenilor, a clasei politice de astăzi, de tot ceea ce înseamnă valoare culturală sau morală, pe de o parte, iar pe de altă parte „duhului lăcomiei de îmbogăţire peste noapte, prin jefuire, furând de la stat pădurile Fondului Bisericesc confiscate de comunişti, acum sunt la stat, ilegal fireşte, aceste păduri ale Fondului Bisericesc constituie o resursă financiară pentru buzunarele proprii ale politicienilor şi, mai ales pentru succesul în campaniile electorale”.

În broşură, IPS Pimen precizează care sunt, în opinia sa, documentele ce atestă proprietatea Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, după care trece la prezentarea de „fapte de refuzare şi de tergiversare a retrocedării” aducând acuzaţii cu scurte extrase din diferite publicaţii.

Potrivit Înaltului Ierarh, în campania din 2001, Gheoghe Flutur „a făcut cunoscut electoratului că, la arhivele din Viena, a fost găsit un document olografic ce atestă că Fondul Religionar Ortodox din Bucovina a fost proprietarul unei suprafeţe de peste 190.000 ha de pădure şi a precizat că va transmite acest document Arhiepiscopiei”, însă documentul nu a ajuns în ţară din iniţiativa acestuia, ci a Arhiepiscopiei. „De, mărirea schimbă firea, darul şiretului întunecă mintea înţeleptului; şi-a văzut sacii în căruţă şi bună pace! Privind declaraţia din campania electorală mai sus amintită, într-un fel vorbeşte omul neom în campania electorală şi altfel ca ministru apoi preşedinte al Consiliului Judeţean”, menţionează IPS Pimen, în broşură.

Referindu-se la implicarea acestuia din urmă în aducerea Luminii Învierii de la Sfântul Mormânt, arhiepiscopul se întreabă dacă prin această faptă Gheorghe Flutur nu vrea de fapt să acopere atitudinea sa duplicitară. „Se spune că diavolul, ca să înşele pe oameni, se preface în „înger al luminii”. Domnul Flutur nu este diavol, ci om, chip al lui Dumnezeu, însă un om pervertit, duplicitar, silindu-se să pară cum nu este în realitate în ce priveşte statutul său moral de creştin ortodox vizavi de retrocedarea Fondului Bisericesc”, spune IPS Pimen, aducându-l în discuţie şi pe fostul prefect Orest Onofrei, actualmente senator PDL de Suceava, ce a întocmit un proiect de lege privind reactivarea Fundaţiei Fondului Bisericesc cu statut de persoană juridică de drept public.

„ O luptă pe viaţă şi pe moarte a acestor doi oameni desconsiderând şi încălcând legile justiţiei cu scopul de a împiedica retrocedarea Fondului Bisericesc, o proprietate confiscată ilegal de regimul comunist. Iată unde duce iubirea de arginţi, de scaune înalte şi de putere, putere pentru a înfrânge legile drepte şi a păstra mai departe „pentru sine”, „căciula furată”, spunând proprietarului căciulii: „căciula este a ta, dar ţi-o dau când vreau eu; în afară de aceasta nu este lege să mă oblige ca să-ţi dau căciula furată, pleacă de la mine în pace!”, mai arată arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.

IPS Pimen mai menţionează că nu doar Gheorghe Flutur şi Orest Onofrei se opun retrocedări: „De exemplu, domnul Alexandru Băişanu, în calitatea sa de subprefect al judeţului Suceava, într-o discuţie purtată cu semnatarul acestor pagini, cu o săptămână înainte de a începe dezbaterea dosarelor depuse la Comisia de Fond Funciar, a declarat: „Dumneavoastră, Arhiepiscopia Sucevei şi rădăuţilor, aveţi o mare dorinţă, anume să luaţi Fondul Bisericesc; şi eu am o mare dorinţă, anume să ajung preşedintele ţării; mai degrabă voi ajung eu preşedinte ţării, decât Dumneavoastră să luaţi pădurile Fondului Bisericesc…Pentru mine este indiferent cui dau aceste păduri: unui arab, unui chinez sau unui japonez”.

Acesta mai subliniază că „scopul acestei tergiversări a fost lămurit când Direcţia Silvică a trecut la exploatarea cu sălbăticie a pădurilor Fondului Bisericesc” iar spre finalul cărţuliei adaugă „am nădejdea şi credinţa neclintită în Dumnezeu că, până la urmă, Fondul Bisericesc se va retroceda chiar dacă atunci pădurea va fi mai mult cioate”.