ANUNT PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783 anunţă organizarea unei

LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 5216 mc
Lemn rotund pentru cherestea fag – 689 mc
Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 614 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 22 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 110 mc
Lemn rotund pentru construcţii – 20 mc
Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 159 mc
Lemn subtire 0 mc
Lemn foc – 1.131 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 7.961 mc

II. MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

Cherestea de răşinoase cls C – 132,830 mc
Grinzi de răsinoase – 10,042 mc
Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 19,150 mc
Lemn pentru foc – 24,630 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 194,152 mc

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 21 decembrie 2010, ora 900, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Cîrlibaba, Pojorâta, Vama, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Falcău, Râsca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adâncata.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia agenţilor economici prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia şi înscrierea la licitaţii a agenţilor economici va avea loc in ziua de 17 decembrie între orele 900-1400, ocazie cu care fiecare agent economic va depune copii legalizate la notariat sau originale după Certificatul constatator pe anul 2010 cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării .

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.