Sanda-Maria Ardeleanu a facut parte din delegatia Camerei Deputatilor din Romania prezenta zilele trecute la Chisinau. Afla aici scopul acestei intruniri

Deputatul PDL de Suceava, Sanda-Maria Ardeleanu, a făcut parte din delegaţia Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor din România, care în perioada 14-16 martie 2012 a efectuat o vizită în Republica Moldova, în contextul pregătirii ședinței Comisiei comune pentru integrare europeană, care a fost constituită în conformitate cu Protocolul de colaborare și parteneriat între Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, semnat la București, în data de 27 aprilie 2010.

După această experienţă, Sanda-Maria Ardeleanu redă pe blog-ul personal impresii din timpul şederii la Chişinău: „Am revenit în capitala Republicii Moldova după aproape patru ani, de data aceasta ca membru în delegaţia Comisiei de învăţământ, cercetare, tineret şi sport a Camerei deputaţilor şi membru în Comisia comună interparlamentară pentru integrare între Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova.

Programul întâlnirilor a fost foarte bogat, permiţându-mi continuarea unor dialoguri începute cu mulţi ani în urmă, pe linie universitară, şi deschizând oportunităţi de colaborare între cele două state în domeniile educaţiei, culturii, cercetării, al activităţii parlamentare.

Am avut întâlniri în care dialogul nu a rămas la suprafaţa unei vizite protocolare, dimpotrivă, ca între fraţi, ne-am spus şi bune şi mai puţin bune, încercând concret să ne implicăm în dezvoltarea acestor relaţii de prietenie deja existente, pe baza unor nevoi reciproce aflate într-o dinamică accelerată de evenimentele politice. Am simţit în toate convorbirile şi discuţiile purtate cu oficiali din parlamentul Republicii Moldova, cu colegii din şcoli, universităţi, cu conducerea Academiei de Ştiinţe, cu membrii Colegiului rectorilor, cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei, cu oameni de cultură şi artă o dorinţă sinceră, manifestată direct şi tranşant, de colaborare instituţională de o parte şi de alta a Prutului.

Întreg programul vizitei a fost orchestrat de echipa profesionistă a Ambasadei României la Chişinău, în frunte cu Excelenţa Sa domnul Ambasador Marius Lazurca, prezent la majoritatea momentelor (de altfel, programul iniţial a fost îmbogăţit pe parcursul vizitei, la cererea noastră sau la iniţiativa gazdelor, ceea ce a validat încă o dată nevoia de dialog, importanţa contactelor avute şi deschiderea totală spre colaborare).

Ne-am întors la Bucuresti cu un draft de Acord de colaborare între comisiile parlamentare pentru educaţie şi cultură, realizat la iniţiativa noastră, dar cu puternica susţinere a Preşedintelui Comisiei pentru Cultură, Educaţie, Cercetare, Tineret, Sport şi Mass-Media, domnul Chiril Lucinschi şi a doamnei Corina Fusu, Vicepreşedintele acestei Comisii, în speranţa că forma definitivă va fi semnată cât de curând”, scrie pe blog deputatul PDL de Suceava.

Potrivit aceleiaşi surse, momentele de forţă ale vizitei la Chişinău au fost participarea la sedinţa plenară a Parlamentului Republicii Moldova, din data de 15 martie 2012, când s-a votat Proiectul de Lege 289 ce prevede transmiterea în folosinţă prin concesiune către Institutul Cultural Român “Mihai Eminescu” a imobilului fost sediu al Zemstvei Guberniale Basarabene din Chişinău în vederea realizării unui proiect-model de restaurare în scopul promovării activităţilor culturale de interes bilateral precum şi stabilirii în acest context a sediului Institutului Cultural Român de la Chişinău, avându-l ca director pe domnul Petre Guran, şi participarea “în direct” la bucuria fraţilor moldoveni prilejuită de alegerea unui nou Preşedinte, în persoana lui Nicolae Timofti, semnal al încheierii unei crize instituţionale care a stopat multe dintre proiectele unei ţări aflată în drum spre Europa.

„Printre problemele dezbătute pe parcursul a trei zile de întrevederi, le reţin pe următoarele, ca fiind de o importanţă specială (extrase din proiectul de acord ): sprijinirea efortului Republicii Moldova de adoptare a acquis-ului comunitar în domeniul educaţiei, ştiinţei şi cercetării; împărtăşirea experienţei României în domeniul armonizării legislative; promovarea, prin consultări, a unor iniţiative legislative în Parlamentele României şi Republicii Moldova în vederea îmbunătăţirii cooperarii bilaterale; stimularea cooperarii între Ministerele Educaţiei din România şi Republica Moldova, inclusiv în domeniul curricular, cu o focalizare specifică asupra domeniilor literaturii şi istoriei; iniţierea formării unor colective mixte de cercetători din Republica Moldova şi Romania şi crearea cadrului de reglementare necesar finanţării acestora; investigarea şi eliminarea restricţiilor din actele legislative care generează obstacole în realizarea schimbului de elevi şi studenţi; operarea de modificări în legislaţia naţională pentru finalizarea procedurilor de recunoaştere reciprocă a actelor de studii universitare; delegarea, prin adoptarea de acte legislative, structurilor guvernamentale a drepturilor de extindere a numărului de burse pentru studiile de masterat şi doctorat; operarea de modificări la actele legislative întru asigurarea accesului la fondurile culturale din România, şi respectiv, în parteneriat la fondurile Europene, UNESCO şi altele; favorizarea, prin ajustarea cadrului normativ, a schimbului de specialişti în domeniul restaurării monumentelor istorice, a prospecţiunilor arheologice; acordarea susţinerii legislative pentru procesul de pregătire a specialiştilor (partea moldavă) în domeniile cinematografiei, conservării şi reabilitării patrimoniului cultural; realizarea transmiterii reciproce de informaţii şi documente privind politicile de tineret şi acordarea suportului legislativ necesar; operarea de modificări, dupa caz, în actele legislative care reglementează schimbul de sportivi între Republica Moldova şi România, respectiv acordarea de către Comisiile Parlamentului României a asistenţei legislative cu scopul elaborării şi implementării legislaţiei anti-doping”, punctează Sanda-Maria Ardeleanu pe pagina personală.

Totodată, deputatul PDL de Suceava le mulţumeşte tuturor celor implicaţi în organizarea acestei vizite la Chişinău şi felicită clasa politică din Republica Moldova pentru alegerea noului Preşedinte.