Eurodeputatul Petru Luhan, interesat de soarta investitiilor in infrastructura dupa 2013

Pentru a obţine cât mai multe detalii concrete privind modul în care Comisia Europeană propune îndeplinirea obiectivelor UE 2020, respectiv strategia care va sta la baza construcţiei europene în următorii 10 ani, europarlamentarul PDL de Suceava, Petru Luhan, a adresat în scris Comisiei Europene următoarea întrebare: „În ce măsură, în cadrul Strategiei UE 2020, vor fi susţinute investiţiile în dezvoltarea infrastructurii – de transport, socială, educaţională şi în domeniul sănătăţii – ca bază pentru coeziunea teritorială, permiţând astfel punerea în valoare a specificităţii fiecărei regiuni?”. “Desigur că sunt în dezbatere multe documente care privesc viitorul Uniunii Europene sau al unor politici sectoriale, însă am considerat că este important pentru noi, românii, să ştim ce se va întâmpla cu investiţiile în infrastructură după 2013”, a declarat eurodeputatul sucevean.

Potrivit lui Luhan, răspunsul Comisiei confirmă faptul că „politica de coeziune oferă o sursă stabilă de finanţare în sprijinul strategiei < Europa 202 > , furnizează o valoare adăugată unică prin intermediul abordării trans-sectoriale şi al unui sistem de guvernanţă pe mai multe niveluri” şi aduce în prim-plan iniţitivele tematice pe baza cărora va acţiona. „În contextul acestei întrebări trebuie menţionat în mod deosebit faptul că aceste iniţiative includ, de asemenea, o < Platformă europeană de combatere a sărăcie >, menită să asigure coeziunea socială şi teritorială, astfel încât avantajele creşterii şi ale creării de locuri de muncă să fie accesibile pe scară largă, iar oamenii care se confruntă cu sărăcia şi cu exclusiunea socială să aibă posibilitatea de trăi în demnitate şi de a îndeplini un rol activ în societate. În plus, iniţiativa < Tineretul în mişcare > face apel la statele membre să asigure investiţii şi formare eficiente, la toate nivelurile sistemului educaţional. În fine, iniţiativa emblematică < O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor > va prezenta propuneri de modernizare a sectorului transporturilor, contribuind în acest fel la creşterea competitivităţii”, a explicat europarlamentarul PDL de Suceava.

El a arătat că un aspect important îl reprezintă măsura în care se vor accepta proiectele ce prevăd investiţii în infrastructură, având în vedere că nu va mai exista obiectivul convergenţă economică şi socială. „Dezvoltarea economică aşa cum se înţelege din documentul Comisiei Europene se poate realiza prin proiecte diferite. Aş vrea să menţionez că şi autorităţile locale îşi manifestă îngrijorarea faţă de faptul că în Strategia UE 2020 abordarea teritorială nu se regăseşte, dând impresia că va urmări doar o abordare sectorială. Eu susţin că nu vom putea obţine creşterea competitivităţii economice a UE fără coeziune economică, socială şi teritorială. Nu supun discuţiei obiectivele pentru perioada următoare, dar cred că drumul pe care îl vom alege pentru îndeplinirea lor este crucial pentru România”, a spus Luhan.

El a mai anunţat că în data de 12 mai va organiza în Parlamentul României o masă rotundă cu tema “Perspectiva finanţărilor comunitare post 2013”, unde vor fi invitaţi să îşi exprime opiniile reprezentanţi din cadrul Parlamentului României, autoritaţi publice centrale şi locale, reprezentanţi ai mediului academic, mediul privat, etc.