Programe de conversie profesionala, la USV

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava organizează, în luna septembrie a acestui an, concurs de admitere la două programe de conversie profesională.

Universitatea Suceava corp E

Cadrele didactice interesate de conversia profesională pot aplica pentru specializările „Tehnologia informaţiei şi comunicării” și „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” din domeniile „Calculatoare şi ştiinţa informaţiei”, respectiv „Ştiinţe ale educaţiei”.

Cele două specializări sunt din cadrul Facultății de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor și a Facultății de Ştiinţe ale Educaţiei, la învățământul cu frecvență, iar durata studiilor este de doi ani, având câte 120 de credite.

Ștefan Purici, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a informat că cele două programe de conversie profesională, având în oferta lor câte 60 de locuri fiecare, se fundamentează pe specializări de licenţă acreditate, cu grad ridicat de angajabilitate în piaţa muncii.

De asemenea, acesta a menționat că programele de conversie profesională organizate de USV asigură formarea continuă a cadrelor didactice, contribuind astfel la creşterea calităţii învăţământului; posibilitatea de obţinere a creditelor transferabile (ECTS); acumularea unor competenţe de tip e-learning; abordarea interdisciplinară a curriculumului din învăţământul preuniversitar; dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă prin aplicarea metodelor didactice moderne; formarea unei comunităţi active de învăţare pentru regiunea noastră.

În baza alineatului 2 al articolului 1 din Normele metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (O.M.E.C.T.S. nr. 6194/2012, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 819 din 6 decembrie 2012),  „programele de conversie profesională au ca finalitate dobândirea de către cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale”.

„Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice care doresc să urmeze aceste programe de studiu, organizatorii au în vedere posibilitatea de adaptare a orarului în funcţie de programul cursanţilor”, a completat prorectorul USV, Ștefan Purici.

Pentru mai multe informații, accesați pagina admitere.usv.ro sau contactați secretariatele facultăților menționate.