27 septembrie, Sarbatoarea Sfantului Ierarh Antim Ivireanul – Mitropolitul Tarii Romanesti

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților pe Mitropolitul Antim al Țării Românești, cu data de sărbătorire 27 Septembrie. El este ocrotitorul spiritual al orașului Râmnicu Vâlcea.

 

Sf. Antim Ivireanul 1

 

Sfântul Antim s-a născut în jurul anilor 1650 – 1660, în Iviria, Gruzia de mai târziu sau Georgia de astăzi, primind la botez numele de Andrei. De la fragedă vârstă a fost luat în robie de turci. Dumnezeu a rânduit și a fost răscumpărat de Patriarhia Ecumenică contra unei sume mari de bani și astfel a ajuns la Constantinopol. Era talentat la pictură și în scurt timp a învățat sculptura, gravura, meșteșugul tiparului și limbile greacă și latină. Pentru virtuțile și râvna în cele duhovnicești a fost călugărit cu numele Antim.

Voievodul sfânt Constantin Brâncoveanu, iubitor de artă și de frumos, într-o vizită la Constantinopol, l-a remarcat pe călugărul Antim și l-a luat în Țara Românească. Era recunoscut Sfântul Antim ca foarte talentat: sculptor, xilograf, zugrav de biserici, caligraf și miniaturist, topograf și orator de seamă.

Aceste calități l-au făcut pe Sfântul Constantin Brâncoveanu să-l numească pe Sfântul Antim conducătorul Tipografiei Domnești din București. Ajunge stareț la Mănăstirea Snagov, iar în anul 1705 este numit episcop de Râmnic. În anul 1709 ajunge mitropolit al Ungrovlahiei sau Țării Românești și păstorește până în anul 1716.

Intrat în conflict cu turcii, Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost decapitat împreună cu cei patru fii ai săi și sfetnicul Ianache în ziua de 16 August 1714, la Constantinopol. Doi ani mai târziu, Sfântul Antim a fost prins de turci și ucis, sfârșind mucenicește viața pământească trecătoare. Trupul lui a fost aruncat în râul Tundja, în apropiere de Adrianopole.

Sfântul Antim este cunoscut mai ales prin activitatea sa tipografică. A tipărit la București, Snagov, Râmnic, Târgoviște 64 de cărți, dintre care 38 sunt lucrate de mâna sa, ornate cu arabescuri, flori stilizate, viniete grațioase și gravuri în lemn. A tipărit cărți de slujbă atât pentru munteni, cât și pentru transilvănenii mult încercați de propaganda agresivă catolică. Nu a uitat nici de frații din Iviria, cărora le-a tipărit o Evanghelie și un Liturghier.

Bun predicator, Sfântul Antim a scris o carte de predici numită Didahiile. Marele mitropolit, tipograf și orator, este și ctitor de biserică. A zidit Mănăstirea cu hramul Tuturor Sfinților sau Mănăstirea Antim.

                                                   Pr. Prof. Justinian-Remus A. Cojocar

loading...