410 locuri pentru conversie profesională la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Cadrele didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar sau absolvenții cu diplomă de licență care doresc să se specializeze într-un alt domeniu decât cel pentru care sunt licențiați au la dipoziție, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 410 locuri pentru conversie profesională, pentru anul universitar 2015-2016.

Potrivit reprezentanților USV, odată încheiate cursurile unui program de conversie profesională, profesorii/absolvenţii vor putea să predea și disciplina pentru care au obținut diplomă după absolvirea programului de conversie. Propriu-zis, profesorii/absolvenţii pot obține o a doua diplomă de licență după patru semestre.

Foto_Universitate

În acest sens, pentru anul universitar 2015-2016, specializările pentru care Facultățile organizează concurs de admitere sunt Tehnologia informației și comunicării (60 de locuri), la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor; Educație tehnologică (30 de locuri), la Facultatea de Inginerie Mecanică; Istorie (30 de locuri), la Facultatea de Istorie și Geografie; Limba și literatura Română, Limba și Literatura Franceză, Limba și Literatura Engleză, Limba și Literatura Germană, Limba și Literatura Spaniolă, Limba și Literatura Italiană, Limba și Literatura Ucraineană (câte 30 de locuri pentru fiecare specializare), la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, și Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (80 de locuri), la Facultatea de Științe ale Educației.

Sursa citată a mai arătat că după absolvirea acestor specializări, gradele didactice obținute de profesorii deja încadraţi în sistem pentru prima specializare sunt valabile și pentru specializarea nou obținută, iar noua diplomă obținută conferă aceleași drepturi ca specializarea anterioară.

Programele sunt la învăţământ cu frecvență, vor funcționa doar în regim cu taxă, iar, la final, cadrele didactice vor trebuie să susțină un examen de absolvire. La sfârşitul studiilor de conversie profesională, absolvenţii vor putea preda în şcoli şi licee noua disciplină studiată.

Detalii suplimentare pot fi obținute la secretariatele facultăților organizatoare și pe pagina admitere.usv.ro.