Rata de promovare a Examenului de Definitivat a crescut la 80,25 la sută în judeţul Suceava după soluţionarea contestaţiilor

Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ Suceava, profesor Valeria Leonte, a declarat, vineri, pentru NewsBucovina, că rata de promovare a candidaţilor suceveni la Examenul de Definitivare în învăţământ a crescut de la 74,29 la sută la 80,25 la sută după soluţionarea contestaţiilor.

 

Leonte a spus că în judeţul Suceava s-au înregistrat 64 de contestaţii la 19 discipline depuse de candidaţii suceveni nemulţumiţi de notele obţinute la proba scrisă a Examenului de Definitivat, cele mai multe contestaţii fiind înregistrate la disciplinele limba engleză, educaţie fizică şi sport şi la învăţământul primar, iar în urma soluţionării acestora 19 candidaţi au promovat acest examen.

Inspectorul şcolar sucevean a menţionat că, după etapa de contestaţii, 256 din totalul celor 319 candidaţi prezenţi au promovat acest examen cu medii de peste 8, iar procentul de promovabilitate în judeţ a crescut la 80,25 la sută, faţă de 74,29 la sută cât era iniţial.

Reamintim că la proba scrisă a Examenului de Definitivare în învăţământ au putut participa candidații care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Candidaţii care au promovat acest examen dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, iar prin dobândirea definitivării în învățământ, “cadrele didactice depășesc stadiul de debutant şi pot intra pe o rută  de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice”, potrivit MEN.

Sursa citată precizează că  “în urma unor măsuri legislative operate în 2016, o persoană poate susține proba scrisă de cel mult trei ori fără a plăti taxă”.

 “Ulterior, susținerea examenului va fi condiţionată de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale. De asemenea, persoanele care nu au promovat se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică de un an şcolar”, menţionează MEN.

(Liliana Bujdei)

loading...