Peste 200 de cereri de azil au fost înregistrate în 2018 la Centrul Regional din Rădăuți. Cei mai mulți solicitanți provin din Irak, Iran, Bangladesh, Siria și Afganistan

Polițiștii din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Rădăuți au gestionat în cursul anului 2018  înregistrarea și procesarea a peste 200 de cereri de protecție internațională, peste 30% dintre acestea fiind soluționate prin acordarea unei forme de protecție internaționale în România. Majoritatea beneficiarilor protecției internaționale au optat pentru participarea la programele de integrare.  

La sediul Centrului Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Rădăuți a avut loc, marți,  ședința de evaluare a activității  centrului, desfășurată în anul 2018, iar rezultatele obținute și prioritățile viitoare au fost prezentate de directorul centrului, subcomisar de poliție Ionuț Calenciuc.

La eveniment au participat prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi, directorul Direcției Azil și Integrare, comisar șef de poliție Mircea Babău, directorul adjunct al Direcției Migrație, comisar șef de poliție Mihai Georgică,  precum și  reprezentanți ai instituțiilor M.A.I. din județ.

Competența teritorială a centrului se întinde pe raza județelor Botoșani, Iași, Neamț și Suceava.

Potrivit unui comunicat de presă, polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Rădăuți, în cursul anului 2018, au gestionat procesele de înregistrare și soluționare a cererilor depuse de străini pentru acordarea protecției internaționale din partea statului român și au derulat programe de integrare în societatea românească pentru beneficiarii unei forme de protecție.

Astfel, la acest centru au fost procesate 207 cereri de protecție internațională, dintre care 47 depuse direct la sediul Centrului Regional Rădăuţi, 30 la alte structuri I.G.I. și la alte instituții MAI, iar 130  au fost ale străinilor transferaţi de la alte structuri din cadrul inspectoratului.

În comunicat se subliniază că pentru solicitanți a fost asigurat accesul neîngrădit la procedura de azil și respectat principiul nereturnării, iar toate persoanele care au solicitat azil precum și cele care au primit protecție internațională au beneficiat de documente de identitate și, la solicitarea acestora, de documente de călătorie.

Referitor la țara de origine, majoritatea străinilor care au solicitat acordarea unei forme de protecție din partea statului român provin din state precum Irak, Iran, Bangladesh, Siria și Afganistan.

În cursul anului 2018, în urma soluționării cererilor de protecție internațională în etapa administrativă, în 60 de cazuri a fost acordată o formă de protecție astfel încât în cazul a 34 de străini a fost recunoscut statutul de refugiat și pentru 26 dintre aceștia a fost acordată protecție subsidiară.

Din totalul persoanelor care au dobândit o formă de protecție, în perioada de referință, 76 au solicitat includerea în programele de integrare derulate sub coordonarea C.R.P.C.S.A. Rădăuți.

„Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în conformitate cu standardele legale naționale și internaționale, creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurarea a solidarității între statele membre, în cazul unor afluxuri de persoane aflate în nevoie de protecție, rămân acțiunile prioritare ale C.R.P.C.S.A. Rădăuți, ca structură operativă, aflată în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări”, se precizează în comunicat. (N.B.)