Un număr de 18 formulare E112(S2) au fost solicitate CAS Suceava în 2018 de pacienţi suceveni pentru efectuarea unor tratamente în Italia, Austria şi Germania

Preşedintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, economist Cristi Victor Bleorţu, a declarat pentru NewsBucovina că în anul 2018 instituţia a eliberat 18 formulare E 112 (S2), prin care pacienţii pot efectua tratament în străinătate.

El a spus că toţi beneficiarii acestor formulare S2, care au vârste cuprinse între 0 şi 18 ani, s-au adresat unor unităţi sanitare din Italia, Austria şi Germania pentru tratament.

Bleorţu a mai spus că aceste formulare au fost eliberate pentru pacienţi cu afecţiuni pediatrice, ortopedice, dermatologice şi oncologice.

Conform CNAS, formularul E112  se emite în baza Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplaseaza în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/72.

Pentru situaţia trimiterii la tratament medical trebuie îndeplinite două condiţii cumulative şi anume că tratamentul respectiv se regăseşte printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază de care beneficiază asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv că acest tratament nu i se poate acorda în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obţinerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a bolii.

Sursa citată menţionează că pentru eliberarea formularului E 112, solicitantul va trebui să depună şi un raport medical care să ateste starea sa de sănătate, de regulă acest formular fiind eliberat înainte de plecarea persoanei respective la tratamentul planificat în străinătate, însă E112 se poate elibera şi după plecarea beneficiarului, dar numai dacă “din motive de forţă majoră nu a putut fi eliberat anticipat”.

(L.B.)