Contestaţia directorului Spitalului Fălticeni, rezolvată favorabil


Intră acum și în grupul de

În urma rezolvării contestaţiilor depuse de directorii spitalelor municipale Fălticeni şi Rădăuţi, ce au primit calificativul „nesatisfăcător” la evaluarea activităţii manageriale, Comisia centrală de evaluare a decis să admită contestaţia primului şi s-o respingă pe a celui de-al doilea.

Astfel, în cazul directorului Spitalului Municipal Fălticeni, Adrian Sigmund, comisia centrală a hotărât să schimbe calificativul „nesatisfăcător” propus de comisia locală de evaluare, în „foarte bine”. La baza schimbării calificativului a stat acceptarea argumentelor aduse de medicul Sigmund, la capitolul neîndeplinirii indicatorii propuşi. Acesta a solicitat în contestaţie modificarea valorilor unor indicatori, de genul duratei medii de spitalizare pe unitate şi pe fiecare secţie, procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului, procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor. Ca atare, comisia centrală a precizat în răspunsul la contestaţie că „argumentele au fost luate în considerare, ca urmare a diminuării bugetului”.

Managerul spitalului fălticenean a primit calificativul „nesatisfăcător” pentru că a returnat ministerului cele 50 de miliarde primite în luna aprilie a anului trecut pentru continuarea lucrărilor la noul spital şi a solicitat târziu renegocierea indicatorilor, fapt ce a dus la depunctarea indicatorilor. Adrian Sigmund a precizat atunci că ministerul trebuia să evalueze şi să avizeze nota justificativă şi indicatorii tehnico-economici, pentru a fi demarată procedura de licitaţie la noua construcţie, dar n-a făcut-o, până în luna octombrie a anului trecut, şi că nu a renegociat indicatorii la timp întrucât a fost plecat din ţară.

O astfel de răsturnare de situaţie, nu a avut loc şi în cazul directorului Spitalului Municipal Rădăuţi, juristul Dorin Robu. Acesta a fost cotat cu „nesatisfăcător”, întrucât a fost depăşit costul pe zi de spitalizare, solicitând prea târziu renegocierea indicatorilor, adică în februarie, deşi trebuia în decembrie. Dorin Robu a precizat, vineri, că în adresa primită de la comisia centrală i s-a comunicat că nu i se iau în calcul motivaţiile aduse pentru că nu a cerut renegocierea indicatorilor. Dorin Robu a spus că aşteaptă rezultatele finale, ce vor fi anuţate pe 15 aprilie. Conform legii, în cazul unui astfel de calificativ, managerului respectiv îi încetează contractul de muncă.

Referitor la această situaţie, directorul DSP Suceava, Alexandru Lăzăreanu, a spus că încă nu e clar răspunsul în cazul dlui Robu. „S-ar putea ca ministrul să nu ia în considerare indicatorii şi să admită contestaţia, eu aştept decizia ministerului”, a afirmat Alexandru Lăzăreanu.

La jumătatea lunii martie, timp de o săptămână a avut loc evaluarea activităţii a şase manageri de spital din judeţ, fiind realizată de o comisie din cadrul DSP, numită prin ordin al ministerului, pe baza unei grile trimise tot de acesta. Grila este unică pe ţară şi tocmai acest aspect a şi fost contestat de unii manageri de spital din alte judeţe, la evaluarea din 2008, ei motivând că grila nu ţine cont de particularităţile fiecărui spital. La această evaluare nu au fost evaluaţi managerii interimari ai unor spitale din judeţ respectiv de la Spitalul Judeţean Suceava, spitalele orăşeneşti Solca şi Siret, şi nici cei care nu au încă şase luni de activitate, cum e cazul Spitalului de Psihiatrie Siret.

Managerii spitalelor municipale Câmpulung, Vatra Dornei şi de la Psihiatrie Câmpulung au obţinut calificativul de „foarte bine”, iar cel al Spitalului Orăşenesc Gura Humorului „bine”.


Intră acum și în grupul de