IŞJ analizează dosarele cadrelor didactice în vederea acordării distincţiilor de merit

La IŞJ Suceava au ajuns un număr de 146 de dosare depuse de cadre didactice cu gradul I, în vederea obţinerii uneia dintre distincţiile acordate de Ministerul Educaţiei pentru merite deosebite în activitate. Potrivit adjunctului IŞJ Suceava, Vasile Monacu, au fost depuse 37 de dosare pentru Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa I, 49 pentru clasa a II-a a acestei distincţii, 32 pentru clasa a III-a, iar 28 dosare pentru Diploma de excelenţă.

Vasile Monacu a precizat că în perioada imediat următoare o comisie de evaluare constituită la nivelul IŞJ va analiza dosarele, urmând ca până la data pe 3 mai să fie afişate rezultatele finale ale evaluării, după analizarea eventualelor contestaţii.
“Consiliul de Administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza rezultatelor definitive, stabileşte numărul cadrelor didactice ce urmează a primi distincţii, în limita a 6% din numărul total de cadre didactice cu gradul didactic I din judeţ, şi cu încadrarea în fondurile bugetare alocate şi comunicate de fiecare primărie”, a precizat adjunctul IŞJ Suceava, cu menţiunea că nu va primi o astfel de distincţie persoana care nu întruneşte un număr minim de 51 puncte.

Pentru a primi una din distincţiile menţionate, cadrele didactice trebuie să aibă gradul didactic I şi să fi obţinut calificativul “foarte bine” în învăţământ în ultimii 10 ani, în cazul Diplomei “Gh. Lazăr” clasa III, 15 ani la clasa a II-a, 20 de ani la clasa I şi 25 de ani în cazul Diplomei de excelenţă. Primirea acestor distincţii înseamnă un plus cuprins între 10-20% din suma salariilor de bază pe ultimele 12 luni. Ministerul mai acordă şi Scrisoarea de mulţumire, care nu constă însă şi într-un premiu în bani.

Judeţul Suceava are aproximativ 3.200 de cadre didactice cu gradul I.