DSP Suceava organizează campania de celebrare a Zilei naționale a alimentației și a combaterii risipei alimentare și îndeamnă la un stil de viață sănătos

În data de 16 octombrie 2019 va fi celebrată Ziua Naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare. Alimentaţia este o nevoie fundamentală a omului şi o condiţie necesară supravieţuirii şi prosperităţii fiinţei umane iar cu această ocazie atragem atenţia întregii societăţi asupra problemei siguranței și a risipei  alimentare.

Astfel, Direcția de Sănătate Publică Suceava organizează campania de celebrare a zilei naționale a alimentației și a combaterii risipei alimentare în cadrul subprogramului de promovare a unui stil de viaţă sănătos al Ministerului Sănătăţii.

Parteneri în realizarea campaniei sunt furnizorii de servicii medicale, unitățile administrativ-teritoriale cu asistență medicală comunitară, Școala Gimnazială nr. 4 Suceava.

Potrivit unui comunicat DSP Suceava, risipa de alimente este o problemă mondială care a căpătat o importanță din ce în ce mai mare pe agenda publică și politică din ultimii ani. Importanța acestui subiect va continua să crească, în special având în vedere nevoia de a hrăni o populație mondială aflată în creștere.

Sursa citată arată faptul că asigurarea securității alimentare a populației este obligația fiecărui stat. Problema securității alimentare, a accesului populației la produse agroalimentare de bază și de calitate corespunzătoare, constituie o preocupare majoră cu care se confruntă, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate statele lumii, dar în primul rând cele subdezvoltate sau în curs de dezvoltare. Asigurarea securității alimentare pentru toți indivizii, contribuie la liniștea socială, la stabilitate și prosperitate.

Scopul campaniei DSP Suceava este o inițiativă de informare şi de conştientizare a publicului larg privind problema siguranței și a risipei alimentare la noi în ţară. Sloganul aceste campanii este “Opriți risipa alimentară! Împreună să păstrăm planeta verde!”

Obiectivele principale ale campaniei sunt:

  • creşterea rolului şi a gradului de informare şi implicare a societăţii civile şi a publicului larg în realizarea şi implementarea politicilor publice în domeniul reducerii risipei de hrană din România și asigurarea siguranței alimentelor;
  • promovarea pe agenda guvernamentală şi parlamentară a măsurilor privind reducerea risipei de alimente în România; conştientizarea decidenţilor politici asupra necesităţii aplicării urgente a Legii 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare şi a normelor de aplicare ale acesteia.

Potrivit directorului executiv DSP Suceava, Dr. Liliana Grădinariu, în județul Suceava se vor organiza următoarele acţiuni:

  • Postarea documentelor informative pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Județene Suceava;
  • Transmiterea, în format electronic, a materialelor informative referitoare la campanie, tuturor partenerilor;
  • Punerea la dispoziţie a materialelor IEC (postere, pliante) cabinetelor medicale școlare;
  • Campanii în rețelele de socializare care să atragă atenția asupra problemei risipei alimentare;
  • Organizarea la Școala Gimnazială nr. 4 Suceava a unor evenimente informative, pentru conștientizarea necesității reducerii risipei alimentare și asigurării unei alimentații sigure;
  • Diseminarea de informații pentru populație cu sprijinul mass-mediei locale, într-un efort comun de a contribui la o sănătate mai bună a cetățenilor din județul nostru.