ITM Suceava va derula o campanie privind obligaţiile angajatorilor de a implementa măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în şantiere temporare sau mobile


Intră acum și în grupul de

Inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Romeo Butnariu, a declarat, marţi, într-un comunicat de presă, că instituţia va organiza sesiuni de informare privind derularea Campaniei Naţionale privind obligaţiile angajatorilor de a implementa măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în şantiere temporare sau mobile.

El a explicat că desfăşurarea acestei campanii naţionale a fost determinată de numărul accidentelor de muncă produse în anul 2019 în domeniul construcţiilor la nivelul întregii ţări, precum şi de gravitatea acestora.

Butnariu a precizat că această campanie naţională este cuprinsă în “Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei  Muncii pe anul 2020”.

Printre obiectivele generale ale campaniei se numără creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime, încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor din domeniul construcţiilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale aplicabile în domeniul construcţiilor, precum şi promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

“Pentru anul 2020, campania va urmări modul de implementare a obligaţiilor angajatorilor, pe baza principiilor generale de prevenire, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile”, a spus Butnariu.

El a mai spus că vor fi verificate aspectele privind organizarea  activităţilor  de  securitate  şi  sănătate  în  muncă pe şantierele temporare sau mobile, instruirea lucrătorilor, lucrul la înălţime şi acordarea echipamentului individual de protecţie, utilizarea instalaţiilor de ridicat şi protecţia împotriva electrocutării pe şantierele temporare sau mobile, dar şi cerinţelor minime de securitate şi sănătate la lucrările de săpături.

Inspectorul şef al ITM Suceava a menţionat că, într-o primă etapă, vor fi organizate la nivelul instituţiei sesiuni de informare şi conştientizare în cadrul cărora vor fi prezentate motivele şi  modul în care se va desfăşura campania.

“Acţiunile de control se vor desfăşura în perioada  aprilie  –  octombrie  2020  şi vor viza  modul de implementare a prevederilor legale care fac obiectul campaniei. Verificarea măsurilor dispuse se va realiza  pe toată durata de desfăşurare a campaniei, în funcţie de termenele dispuse cu ocazia controalelor”, a subliniat Butnariu.

El a arătat că în cadrul acestor controale va fi verificat  modul în care se respectă prevederile actele normative în vigoare  din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, H.G. nr. 1425/11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modificată şi completată, H.G. nr. 971/26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, H.G. nr. 1048/ 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, H.G. nr. 300/2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, modificată si completată, H.G. nr. 1146/ 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, H.G. nr. 493/12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, H.G. nr. 1051/9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso – lombare, H.G.  nr. 600/13 iunie 2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, H.G.  nr. 355/11 aprilie  2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, modificată şi completată, O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, precum şi Prescripţii tehnice ISCIR PT R 1-2010 Maşini de ridicat.

“La finalizarea acţiunii, rezultatele obţinute în urma controalelor vor fi făcute publice prin comunicate de presă, care vor include şi date privind principalele deficienţe constatate şi exemple de bune practici”, a mai precizat inspectorul şef al ITM Suceava.

(L.B.)


Intră acum și în grupul de