Începe sesiunea de toamnă la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

La Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava miercuri, încep înscrierile pentru sesiunea de toamnă. Mai exact în perioada 9-18 septembrie va alea loc înscrierea candidaţilor, pe 19 septembrie cei de la Educaţie fizică vor trebui să susţină proba de aptitudine, iar în perioada 21-25 se va face înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi. În urma primei sesiuni de admitere, au rămas 583 locuri libere la studii de licenţă zi şi 65 locuri libere la ID.

În urma sesiunii de vară, nouă specializări, patru din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie şi alte cinci din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării au un număr insuficient de candidaţi pentru a realiza măcar o grupă de studenţi pentru cursurile de licenţă, zi. Astfel, la Muzeologie s-au înmatriculat doar cinci candidaţi pe cele 25 locuri scoase la concurs – rămânând cinci locuri fără taxă neocupate – la Filosofie trei pe cele 24 locuri – şi un loc fără taxă neocupat, Biblioteconomie patru înmatriculaţi şi 20 locuri libere, iar la Ştiinţe Politice şase pe 44 locuri ofertate. La Litere, specializările Limbi moderne aplicate, Studii Americane şi Ucraineană-O limbă modernă/limbă română, s-au înmatriculat doar şase, opt, respectiv trei candidaţi. În ceea ce priveşte specializările Română-Spaniolă şi Română-Italiană s-au ocupat doar jumătate din locurile scoase la concurs.

Cu excepţia facultăţilor de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică şi Silvicultură, care şi-au realizat cifra de şcolarizare, celelalte cinci facultăţi au rămas cu un număr semnificativ de locuri neocupate. Ingineria Alimentară a rămas doar cu patru locuri libere, însă cel mai mare număr de locuri vacante este la Facultatea de Istorie şi Geografie, unde peste jumătate din locurile scoase la concurs au rămas neocupate. Drept urmare, pe cele 521 locuri existente s-au înmatriculat 236 candidaţi şi au rămas neocupate 285 locuri la licenţă zi. Şi la ID situaţia este asemănătoare, unde s-au înmatriculat 115 candidaţi, iar alte 65 locuri au rămas neocupate.

La Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei nu s-au ocupat 64 locuri, la Litere au rămas 59 locuri libere, Inginerie Electrică 89 locuri, la Inginerie Mecanică 45 locuri neocupate şi la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport alte 37 locuri libere.

Astfel, pentru sesiunea din toamnă, care va începe pe 9 septembrie a.c., au rămas 583 locuri la studii de licenţă zi şi 65 ID şi 1.067 locuri la master.

Conform listei cu programele de studii universitare de masterat publicată de ARACIS-Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) are 26 programe de studii universitare de masterat acreditate.
ARACIS a actualizat lista tuturor universităţilor de stat şi private din România conţinând specializările de masterat acreditate.

Din cele 53 de specializări la masterat scoase la concurs în acest an de USV, doar 26 se regăsesc pe lista ARACIS ca fiind acreditate. La facultăţile de Inginerie Alimentară, Silvicultură şi Litere toate specializările sunt acreditate. Din cele 11 specializări la master din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie doar două funcţionează pe bază de autorizaţie, urmând a obţine acreditarea în viitor, şi anume Românii între Orient şi Occident şi Fenomene geografice de risc şi dezvoltare durabilă. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică are zece specializări la master, din care cinci sunt acreditate – Management şi administrarea afacerilor, Administrarea afacerilor europene, Contabilitate şi audit financiar, Management şi administraţie europeană şi Management şi audit în afaceri şi administraţie.

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei are doar două specializări la master, Managementul instituţiilor educaţionale fiind acreditată, iar Comunicare didactică, fiind mai nouă funcţionează pe baza unei autorizaţii.

O situaţie mai aparte se înregistrează în cazul facultăţilor de Inginerie Electrică şi Inginerie Mecanică, prima având zece programe de masterat şi niciuna nu e autorizată, iar la Mecanică din cele 11 doar două sunt acreditate, Ingineria calităţii şi siguranţa muncii şi Tehnologii şi echipamente moderne de prelucrare.

În cazul acestor două facultăţi studiile universitare de masterat nu sunt acreditate pentru că nu întrunesc condiţiile cu privire la numărul de promoţii care au absolvit această formă de învăţământ.

Astfel că cele 27 de specializări care nu sunt acreditate nu sunt „ilegale” ci doar nu au vechimea şi nici numărul de promoţii necesare pentru a putea aplica dosarele pentru a primi acreditarea.

loading...