Medicii de familie si cei specialisti primesc sume restante pentru serviciile din trimestrul IV 2009

CAS Suceava urmează să plătească suplimentar medicilor de familie din judeţ 217.009,22 lei, iar celor specialişti suma de 347.743 lei, pentru serviciile oferite în ultimul trimestru al anului trecut. Preşedintele CAS Suceava, Cristina Iordăchel, precizează că, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Contractului cadru pe anul 2009, valabile la această dată, finanţarea medicilor de familie, aflaţi în contract cu CAS se face prin plata „per capita” prin tarif pe persoana asigurată, conform listei proprii de asiguraţi şi prin tarif pe serviciu medical, pentru asiguraţi, precum şi pentru persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale şi ale pachetului facultativ de servicii medicale, pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetul de servicii.

„Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte „per capita” efectiv realizate şi a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea minim garantată pentru un punct „per capita”, respectiv cu valoarea minim garantată pentru un punct pe serviciu medical. Valoarea minimă garantată a punctului „per capita” este unică pe ţară, în valoare de 4,10 lei şi se regularizează de către CNAS trimestrial. Valoarea definitivă a punctului „per capita” pentru trimestrul IV 2009 are o valoare mai mare comparativ cu cea minim garantată, fiind de 4,25 lei, ducând la suma suplimentară plătită de CAS medicilor de familie în valoare de 217.009,22 lei, aferentă ultimului trimestru al anului 2009”, precizează Cristina Iordăchel.

În cazul medicilor specialişti, suma cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialităţile clinice se calculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical (de 0,7 lei), valoare care se regularizează trimestrial.

„Prin stabilirea valorii definitive a punctului pentru trimestrul IV 2009 de 0,85 lei, mai mare decât cea minim garantată, CAS Suceava va deconta, suplimentar, pentru medicii de specialitate, suma de 347.743 lei aferentă serviciilor prestate în ultimul trimestru al anului 2009”, arată preşedintele director al CAS Suceava.