Inscrierile in clasa I se fac pana pe data de 3 mai

Inspectoratul Şcolar Suceava a primit o notificare din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin care se solicită informarea părinţilor în legătură cu necesitatea înscrierii copiilor în clasa I, pe cât posibil, până la data de 3 mai 2010.

„Pentru asigurarea transparenţei procesului de înscriere în clasa I, fiecare unitate şcolară va afişa până la data de 3 martie 2010 – data la care încep înscrierile, numărul de clase disponibil, în conformitate cu planul de şcolarizare, iar săptămânal, situaţia înscrierilor”, se menţionează în adresă.

Intenţia MECTS este de a prefigura cu o mai mare claritate numărul de elevi care vor începe şcoala în septembrie 2010, astfel încât să poată fi identificat necesarul real de posturi disponibile pentru mişcarea personalului didactic.

Măsura se corelează cu prevederile Ordinului nr. 5.886/10.11.2009 privind Metodologia de mişcare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform căreia inspectoratele şcolare vor afişa şi publica lista posturilor/catedrelor vacante titularizabile, până la data de 28 mai 2010.

De asemenea, IŞJ Suceava trebuie să se asigure că toate unităţile şcolare, inclusiv liceele care au în structură clase I-IV, cunosc arondarea străzilor din fiecare localitate şi vor transmite acestora obligaţia înscrierii cu prioritate a copiilor care locuiesc în apropierea şcolii şi ulterior, în limita locurilor disponibile, a celorlalţi solicitanţi.

În plus, unităţile şcolare vor răspunde în scris şi în timp util tuturor solicitărilor de înscriere depuse de către părinţi şi vor afişa, până la data de 7 mai 2010, lista copiilor înscrişi în clasa I.

MECTS mai solicită intreprinderea tuturor măsurilor în vederea respectării, pe cât posibil, a calendarului înscrierilor, lucru care va permite încadrarea de personal didactic calificat, element esenţial în asigurarea calităţii educaţiei viitorilor şcolari.

În clasa I se pot înscrie copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar, precum şi cei care împlinesc respectiva vârstă până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psiho-somatică este corespunzătoare. De asemenea, „la cererea scrisă a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar, va fi amânată cu un an”.

Totuşi Ministerul ţine să menţioneze că data de 3 mai nu are caracter de termen limită, înscrierile fiind în continuare posibile, conform legislaţiei în vigoare.

Pe de altă parte, în municipiul Suceava deja la multe şcoli listele cu viitorii elevi înscrişi pentru realizarea claselor sunt deja întocmite. Spre exemplu, la Şcoala Generală nr. 8 din Suceava luna trecută erau deja formate două clase, una normală şi cea de step-by-step. Şcoala generală nr. 9 „Ion Creangă” Suceava şi-a propus înfiinţarea a 5 clase I, având înscrişi deja peste 50 de copii. La Şcoala Generală nr. 11 „Miron Costin” din cartierul Burdujeni erau realizate două clase din cele şase propuse pentru anul şcolar viitor.