„Balast” în portofoliile unor cadrelor didactice menite sa creeze „impresie”

Faptul că în judeţul Suceava se face carte este dovedit de rezultatele la examenele naţionale şi de numeroasele premii obţinute de olimpici, însă nu toate cadrele didactice sunt preocupate în a face un învăţământ de calitate. La Reuniunea semestrială de management instituţional, la care au participat directorii unităţilor de învăţământ din judeţ, şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete a precizat că, în vederea activităţii de predare-învăţare-evaluare, IŞJ a pus la dispoziţia cadrelor didactice şi şcolilor noutăţile privind aplicarea curriculum-ului la toate disciplinele de învăţământ şi a creat cadrul organizatoric al structurilor judeţene specializate pe domenii, însă există diferenţe în transpunerea în practică.

În urma inspecţiilor şcolare s-a constatat „utilizarea unor demersuri didactice predominant tradiţionale, caracterizate de predarea frontală, rigidă, nediferenţiată în raport cu particularităţile individuale, volumul, gradul de complexitate a cunoştinţelor şi metodelor de învăţare” dar şi „existenţa, în unele portofolii ale cadrelor didactice, a unui „balast” menit să dea masivitate dosarului şi să creeze „impresie” evaluatorului extern (documente perimate, materiale inactuale, greşeli de redactare, formatare şi de interpretare a informaţiilor etc), se precizează în Raportul privind starea învăţământului la nivelul învăţământului Suceava în semestrul I, prezentat de şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete.

Acesta a mai trecut la capitolul efecte negative şi „improvizarea unor amenajări mai puţin estetice şi adecvate ale spaţiilor educaţionale, existenţa unor slabe preocupări, din partea unor cadre, pentru a îmbogăţi, prin efort propriu, baza didactico-materială; activitatea metodică ineficientă, atât la nivel individual, cât şi la nivelul unor comisii metodice sau cercuri pedagogice şi comunicare defectuoasă la nivelul unor colective didactice generate de lipsa unităţii de vederi asupra actului educaţional sau colaborare insuficientă cu familia şi comunitatea”.