Avalansa de reclamatii la adresa bancilor

De la începutul anului, la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Suceava s-au înregistrat un număr de 272 de reclamaţii vizând instituţiile financiare, dintre care,158 numai în luna septembrie. Conducerea CJPC Suceava pune numărul mare de reclamaţii la adresa băncilor în luna septembrie pe seama faptului că, în această lună s-a împlinit termenul maxim, de 90 de zile de la data apariţiei în MO a OG 50/2010, în care, prin acte adiţionale semnate cu clienţii, băncile aveau obligaţia de a se alinia la actul normativ precizat anterior.

„Reclamaţiile clienţilor au vizat cu prioritate redenumirea comisionului de risc, interzis prin OG 50/20210 în comision de administrare a creditului, sau cumularea acestuia cu un alt comision aflat în contractul iniţial şi menţinut şi de OG 50. Eliminarea comisionului de risc era obligatorie, evident, prin eliminare înţelegând atât ca denumire a acestuia cât şi ca valoarea. Creditorii sunt obligaţi să returneze sumele încasate ca şi comision de risc după data de 21iunie 2010. Dacă nu o fac, consumatorii trebuie să se prezinte cu sesizări la CJPC Suceava. 108 reclamaţii dintre cele 158 primite în luna septembrie vizează VOLKSBANK România, tocmai pe aspectul redenumirii comisionului de risc în comision de administrare”, a declarat Elena Oanea, director adjunct coordonator al CJPC Suceava.

Alt aspect reclamat, spune Elena Oanea, a fost faptul că băncile nu au notificat clienţii în vederea invitării acestora pentru prezentarea şi semnarea actelor adiţionale. Aceasta subliniază că obligaţia de notificare a fost în sarcina exclusivă a creditorului, acesta trebuind să demonstreze că a depus toate diligenţele să informeze clienţii, astfel că s-au aplicat sancţiuni instituţiilor care nu au putut face dovada că au transmis consumatorilor actele adiţionale.

„Consumatorii trebuie să ştie că deşi această perioadă de 90 de zile a trecut, indiferent dacă nu au semnat sau au semnat actul adiţional fără să-i acorde atenţie clauzele care nu sunt conforme cu OG 50 sunt nule de drept. Prin urmare, consumatorii pot depune în continuare reclamaţii la CJPC Suceava cu privire la neregulile vis a vis de aplicarea OG 50, repet indiferent dacă au semnat sau nu actul adiţional. Am avut semnale de la unii consumatori că angajaţii unor bănci, în situaţia în care clientul a refuzat semnarea actului adiţional, a făcut presiuni să se semneze actul cu ameninţarea că va declara creditul scadent. În această situaţie consumatorii trebuie să solicite notificarea în scris a intenţiei de a declara creditul scadent. Cu siguranţă nu o vor face deoarece legea interzice expres declararea creditului exigibil pentru refuzul de a accepta modificările contractului. Un astfel de comportament este un abuz. Aşa cum este un abuz şi acela de a declara creditul scadent pentru „daune de imagine aduse băncii” sau ca urmare a reevaluării garanţiilor. În alte situaţii s-a afirmat că s-au făcut ameninţări cu reanalizarea adeverinţelor de salariu cerute la acordarea creditului. Consumatorii nu trebuie să se lase impresionaţi, creditorul nu poate obliga în nici un fel împrumutatul să accepte alte modificări ale contractului faţă de cele impuse de ordonanţa 50”, a afirmat Elena Oanea.

Valoarea amenzilor aplicate instituţiilor financiare de către CJPC Suceava în anul 2010 este de 524.000 lei, fiind dispuse măsuri de restituire a sumelor percepute ilegal.

Elena Oanea ţinut să mai sublinieze că instituţia a înaintat instanţelor acţiuni în constare a unor clauze abuzive din contractele de credit.

loading...