Peste 50 de cereri de brevet, depuse de cercetatorii postdoctorali suceveni


Intră acum și în grupul de

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, încearcă să menţină în ţară doctorii, astfel că derulează un proiect cofinanţat de Fondul Social European- „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”. „După ce urmează cursuri doctorale, mulţi abandonează cel mai adesea domeniul în care s-au instruit din cauza lipsei de perspective”, a explicat managerul de proiect prof. dr. ing. Adrian Graur, rectorul universităţii sucevene. Acesta a precizat că proiectul se intitulează „Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post-doctorală în inginerie şi ştiinţe aplicate” şi se derulează până în martie 2013, timp în care cercetătorii prinşi în proiect primesc o bursă lunară de 4.000 lei.

„Schimbările structurale propuse în cadrul acestui proiect urmăresc crearea unui sistem de studii post-doctorale viabil pe termen lung, atractiv pentru tinerii cercetători şi competitiv pe plan internaţional”, a subliniat rectorul Graur.

În cadrul proiectului, a fost demarată realizarea unui portal web dedicat, disponibil la adresa http://www.usv.ro/pride destinat asigurării suportului necesar pentru dezvoltarea ciber-infrastructurii şcolii post-doctorale, în acest context fiind analizate soluţiile posibile pentru implementarea platformei de acces de la distanţă la instrumentele de cercetare prin tehnici de virtualizare. La partenerul Universităţii Tehnica din Cluj Napoca s-a iniţiat crearea unui laborator multimedia pentru simulare in mediul virtual.

În perioada scursă de la iniţierea proiectului, un număr de 40 de cercetători post-doctorali, 29 la USV şi 11 la UTCN, care formează grupul ţintă al proiectului, au fost susţinuţi financiari prin plata unei burse in valoare de 4000 lei/luna, începând din luna octombrie 2010.

„La nivelul beneficiarului Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava cei 29 de cercetători post-doctorali au prezentat un număr de 23 lucrări ştiinţifice la diverse manifestări ştiinţifice şi au publicat un număr de 27 lucrări ştiinţifice in reviste, volume ale manifestărilor ştiinţifice. De asemenea s-au desfăşurat 16 deplasări ale cercetătorilor post-doctorali în ţară, în vederea participării la diverse manifestări ştiinţifice legate de tema de cercetare, în vederea iniţierii/consolidării acordurilor de colaborare şi parteneriat sau pentru documentare în vederea realizării cercetărilor propuse, deplasări decontate din fondurile proiectului. Tot în această perioadă s-au desfăşurat două deplasări ale cercetătorilor post-doctorali în străinătate, în vederea participării la diverse manifestări ştiinţifice legate de tema de cercetare. De asemenea, cercetătorii postdoctorali au depus 52 cereri de brevet legate de activitatea de cercetare susţinută financiar prin prezentul proiect”, a declarat rectorul sucevean.

În ceea ce priveşte partenerul proiectului, Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Adrian Graur a precizat că cei 11 de cercetători post-doctorali au prezentat un număr de 5 lucrări ştiinţifice la diverse manifestări ştiinţifice şi au publicat un număr de 3 lucrări ştiinţifice în reviste, volume ale manifestărilor ştiinţifice. Au avut loc 3 deplasări ale cercetătorilor post-doctorali în ţară, două deplasări în străinătate, în vederea participării la diverse manifestări ştiinţifice legate de tema de cercetare, o deplasare a cercetătorilor post-doctorali în străinătate la trening, precum şi o vizită de studiu tot în străinătate.


Intră acum și în grupul de